WELL-BEING W ORGANIZACJI

 

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia traktujemy zdrowie człowieka / pracownika jako jego optymalne funkcjonowanie zarówno w obszarze fizycznym, psychicznym, społecznym, jak i duchowym.

Jesteśmy przekonani, że dobrostan / zdrowie pojedynczego pracownika przekłada się nie tylko na jego indywidualne działanie, ale ma wpływ także na funkcjonowanie całych zespołów oraz organizacji jako całości.

W naszej pracy dostrzegamy potrzebę zadbania w pierwszej kolejności o 3 aspekty, które niemal natychmiast przynoszą pożądane rezultaty w zakresie bardziej sprawnego działania w miejscu pracy. Są to:

 

PROZDROWOTNE ŚRODOWISKO PRACY

  • pomagamy tworzyć środowisko, w którym ludzie są zdrowi zarówno w obszarze fizycznym, psychicznym, społecznym, jak i duchowym
  • uczymy jak sprawiać, by stres i presja były naszym sprzymierzeńcem
  • pokazujemy jak zarządzać stresem
  • uczymy, jak można dbać o siebie w sytuacji presji, niewygody, choroby swojej bądź bliskich, spadku efektywności,
  • uświadamiamy jakie są krótko i długoterminowe konsekwencje nieumiejętnego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem

ZDROWE PRZYWÓDZTWO

  • uczymy jak zarządzać innymi tak, by byli zmotywowani i by chętnie realizowali powierzane zadania
  • pokazujemy jak budować w sobie siłę i umiejętnie ją wykorzystywać
  • uczymy, jak świadomie i konstruktywnie korzystać z władzy

ZDROWA KOMUNIKACJA

  • pomagamy budować współpracę i porozumienie w zespołach i organizacjach pomimo dzielących ludzi różnic w stylach funkcjonowania, wartości, upodobań i pełnionych ról

 

Zapoznaj się z naszą całą ofertą:

OFERTA DLA LEKARZY

OFERTA DLA FARMACEUTÓW

OFERTA DLA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH

OFERTA DLA UCZELNI MEDYCZNYCH