UCZELNIE MEDYCZNE

Przygotowaliśmy ofertę dla osób, które są związane z uczelniami medycznymi – dla wykładowców akademickich, studentów uczelni medycznych, a także do uczelni traktowanych jako organizacja.

Podzieliliśmy ją na 3 moduły w zależności od adresatów oferty.

 

Na jakie pytania odpowiada każdy z modułów?

MODUŁ I: NAUCZYCIELE UCZELNI MEDYCZNYCH

 • Budowa krótkiego i długiego wykładu – no co zwrócić uwagę?
 • Jak zadbać o swoją kondycję w trakcie długiego wykładu ?
 • Jak poprowadzić wykład nie zanudzając słuchaczy?
 • Rozbudowany merytorycznie materiał – jak go przedstawić adeptom sztuki?
 • Radzenie sobie z przeszkadzającymi słuchaczami?
 • Egzamin ustny, jak go przeprowadzić aby upewnić się, że student ma wiedzę?
 • Współpraca ze studentami w trakcie ćwiczeń, jak rozdzielić zadania?

 MODUŁ II: STUDENCI UCZELNI MEDYCZNYCH

 • Po co ja się tak stresuję? – Co ma dla mnie w życiu kluczowe znaczenie? – poszukiwanie wartości, którymi się kieruję.
 • Jak radzę sobie ze stresem poza uczelnią? Dlaczego warto być zestresowanym? – Fazy stresu, sposoby radzenie sobie z nimi. Stres pozytywny, negatywny i ich wpływ na naszą motywację lub jej brak.
 • Jak się uczyć? Jak funkcjonuje nasz mózg? –  dla każdego coś innego, podpowiedzi co warto zastosować, mapa myśli i inne.
 • Co dalej? – Co robić po zdaniu wszystkich egzaminów i otrzymaniu dyplomu? – poszukiwanie odpowiedzi w którą stronę pójść, co da mi utrzymanie, co przyjemność a co połączy oba cele?

MODUŁ III: UCZELNIE MEDYCZNE

 • Kiedy zorganizować kursy, szkolenia swoim pracownikom?
 • Jak zmierzyć przyjętą w trakcie szkoleń wiedzę?
 • Rekrutacje na stanowiska kierownicze, decyzyjne – kogo brać pod uwagę?
 • Co dać zamiast awansu, podwyżki lub innych benefitów – kiedy napięcie w organizacji narasta?
 • Kiedy praca zespołowa jest możliwa?
 • Czy delegowanie zadań jest w ogóle możliwe w strukturach uczelnianych?
 • Coaching co daje i kiedy zaprosić coacha do organizacji?

 

Zapoznaj się z naszą całą ofertą:

WELL-BEING W ORGANIZACJI

OFERTA DLA LEKARZY

OFERTA DLA FARMACEUTÓW

OFERTA DLA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH