AKADEMIA LEKARZA

 

Projekt Akademia Lekarza kierujemy do lekarzy różnych specjalizacji.

Projekt podzieliliśmy na 3 moduły. Możliwe jest uczestniczenie w całości projektu, a także w pojedynczych modułach.

Na jakie pytania odpowiada każdy z modułów projektu Akademia Lekarza?

MODUŁ I: ROZMOWA Z PACJENTEM

 • Jakie są zadania lekarza podczas rozmowy z pacjentem?
 • Jak rozmawiać z pacjentem: w przychodni, w szpitalu, w gabinecie prywatnym.
 • Jak budować skuteczny komunikat podczas rozmowy z pacjentem? Komunikacja do i z pacjentem: różne rodzaje komunikacji, budowa pełnego przekazu komunikacyjnego, kanały komunikacyjne, szumy informacyjne i dystraktory.
 • Co powodują systemy reprezentacji i filtry percepcyjne, nasze i pacjentów?  Jak wpływają na jakość przekazu lekarz – pacjent?
 • Czego uczy nas lingwistyka podczas rozmowy lekarz – pacjent?
 • Jak budować zróżnicowany komunikat werbalny? Czym się różnią pacjenci i co z tego wynika dla lekarza?
 • Jaki wpływ na efektywność komunikacji mają nasze zniekształcenia myślowe, przekonania i założenia podczas rozmowy z pacjentem?
 • Jak różne rodzaje autorytetu wpływają na jakość rozmowy lekarz – pacjent?
 • Jak powodować, aby pacjent wracał do naszego gabinetu? Jak tworzyć długoterminowe relacje z pacjentem?
 • Jak pracować z trudnym pacjentem: pacjent roszczeniowy, pacjent w silnych emocjach, atak personalny pacjenta?
 • Jaka jest rola przekazu słownego i pozasłownego w relacji lekarz – pacjent?

MODUŁ II: ZARZĄDZANIE PERSONELEM W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

 • Jaki jest wpływ kultury organizacji na zarzadzanie w środowisku medycznym?
 • Jak różne role w organizacji medycznej (pielęgniarka, lekarz, kierownik, właściciel, ordynator, dyrektor etc.) wpływają na zarządzanie?
 • Jaki jest wpływ awansu wewnętrznego  i zewnętrznego na zarządzanie?
 • Jak stworzyć zespół z grupy pracowników? Przez jakie etapy przechodzi nowotworzony zespół?
 • Kiedy zarządzanie, a kiedy przywództwo?
 • Czym jest nowoczesne przywództwo?
 • Jakie są warunki skutecznej komunikacji w zespole? Klient zewnętrzny i wewnętrzny; od poznania siebie i innych po adekwatne dostosowanie komunikatu.
 • Jak skutecznie motywować – siebie i innych?
 • Jak skutecznie omijać pułapki w komunikacji menedżerskiej?
 • Jak i kiedy delegować obowiązki i odpowiedzialność?
 • Jakie znaczenie ma przekaz werbalny i niewerbalny w relacjach wewnątrz grupy?
 • Jak zastosować koncepcję kompetencji i zarządzania przez nie wewnątrz organizacji medycznej?
 • Jak określać, wdrażać i ewaluować cele indywidualne, zespołowe?
 • Jaki wpływ na funkcjonowanie zespołów mają różne kierunki przepływu informacji?

MODUŁ III: DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ MEDYCZNĄ – WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • Czym jest wystąpienie publiczne?
 • Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?
 • Jak tworzyć wystąpienia publiczne?
 • Jak je skutecznie przeprowadzać, współpracować z audytorium i zakończyć z sukcesem?

 

Zapoznaj się z naszą całą ofertą:

WELL-BEING W ORGANIZACJI

OFERTA DLA FARMACEUTÓW

OFERTA DLA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH

OFERTA DLA UCZELNI MEDYCZNYCH