AKADEMIA FARMACEUTY

 

Projekt Akademia Farmaceuty kierujemy do techników, magistrów farmacji, kierowników aptek, koordynatorów sieci aptecznych oraz właścicieli aptek.

Projekt podzieliliśmy na 3 moduły. Możliwe jest uczestniczenie w całości projektu, a także w pojedynczych modułach.

 

Na jakie pytania odpowiada każdy z modułów projektu Akademia Farmaceuty?

MODUŁ I: MARCHANDISING W APTECE – POMOC DLA FARMACEUTY I PACJENTA

 • Czym jest nowoczesny marchandising apteczny?
 • Jakie są kluczowe korzyści dla apteki, farmaceuty i dla pacjenta ?
 • Jak najbardziej efektywnie eksponować produkty w aptece?
 • Jakie są podstawowe zadania i role różnych POSów ?

MODUŁ II: AKTYWNA ROZMOWA Z PACJENTEM W APTECE

 • Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem, klientem? Komunikacja modele; co pomaga, a co utrudnia dobrą komunikację? Jakie są zadania farmaceuty w rozmowie z pacjentem?
 • Czym się różnią pacjenci i co z tego wynika dla farmaceuty?
 • Co powodują systemy reprezentacji i filtry percepcyjne, nasze i pacjentów?  Jak wpływają na jakość przekazu farmaceuta – pacjent?
 • Jak budować zróżnicowany komunikat werbalny? Jaki jest wpływ przekazu pozawerbalnego? Czego uczy nas lingwistyka podczas rozmowy farmaceuta – pacjent?
 • Jaki wpływ na efektywność komunikacji mają nasze zniekształcenia myślowe, przekonania i założenia podczas rozmowy z pacjentem?
 • Jak powodować, aby pacjent wracał do naszej apteki? Jak tworzyć długoterminowe relacje z pacjentem?
 • Jak pracować z trudnym pacjentem?

MODUŁ III: ZARZĄDZANIE PERSONELEM W APTECE

 • Jakie są podobieństwa i różnice różnych ról w aptece: kierownik, farmaceuta, technik, właściciel, koordynator sieci?
 • Jak powstaje zespół, czyli: od grupy, do zespołu – etapy powstawania zespołu?
 • Kiedy zarządzanie, a kiedy przywództwo?
 • Czym jest nowoczesne przywództwo?
 • Jakie są warunki skutecznej komunikacji w zespole? Od poznania siebie i innych, po adekwatne dostosowanie komunikatu. Kierunki komunikacji, przekaz słowny i poza słowny.
 • Jak skutecznie motywować – siebie i innych?
 • Jakie są i jak skutecznie omijać pułapki w komunikacji menedżerskiej?
 • Kiedy, co i komu warto delegować?
 • W jaki sposób wdrażać koncepcję kompetencji i zarządzania przez nie w aptece?
 • Jak określać, realizować i ewaluować cele indywidualne, zespołowe?

 

Zapoznaj się z naszą całą ofertą:

WELL-BEING W ORGANIZACJI

OFERTA DLA LEKARZY

OFERTA DLA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH

OFERTA DLA UCZELNI MEDYCZNYCH